Tekst
Login

Akademia Natury – Warsztaty Edukacyjne na Dożynkach Powiatowych

Dozynki21 1m

Tradycyjnie Związek Międzygminny ,,Natura” w dniu 5 września 2021 r. uczestniczył w Dożynkach Powiatowych w Lewiczynie prowadząc warsztaty edukacyjne pod hasłem ,,Akademia Natury”. Pracownicy Związku w ramach działań edukacyjnych zachęcali mieszkańców do dbania o środowisko, przypominali zasady prawidłowej segregacji i postępowania z odpadami.

Stoisko Związku cieszyło się ogromnym zainteresowaniem. Wszyscy zainteresowani niezależnie od wieku chętnie brali udział w przygotowanych konkursach i segregowali odpady na specjalnie przygotowanych tablicach. Dzieci i młodzież mieli okazję samodzielnie zaprojektować i pomalować twórczo ekotorbę. Na każdego uczestnika konkursu na ‘najpiękniejszą torbę’ czekały nagrody i upominki. Dużo uwagi przyciągnął quiz ekologiczny wraz z loterią i nagrodami. Edukacja poprzez kreatywną zabawę to najlepszy sposób dotarcia zarówno do dzieci i młodzieży, jak i do osób starszych. Za taką luźną formą stoi jednak ważny cel: kształtowanie proekologicznych postaw, zwiększenie świadomości ekologicznej oraz pokazanie dobrych praktyk w postępowaniu z odpadami.
 

Wydarzenia

Akademia Natury - Warsztaty Edukacyjne

Kliknij obrazek by powiększyć.

AkademiaDożynki Powiatowe w Lewiczynie 5 września 2021 r.

Wydarzenia

Związkowe „Drzewo Niepodległości”

Przypadająca na rok 2018 setna rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę została upamiętniona w szczególny sposób. Burmistrz gminy Grójec zaprosił do udziału w akcji pt. „Drzewa niepodległości”, czyli 100 drzew na 100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę. W ramach akcji na terenie gminy Grójec zostało posadzonych sto drzew tj. dęby, graby, klony, jesiony i lipy. Każda z grup, które wyraziły chęć wzięcia udziału w tej inicjatywie w piątek 20 kwietnia 2018 roku dostała drzewko oraz kamień z tablicą upamiętniającą to wydarzenie.

Wydarzenia

XVIII EDYCJA KONKURSU O PUCHAR RECYKLINGU

final recyklingu 317 października 2017 r. podczas trwających Międzynarodowych Targów Poznańskich POL – ECO SYSTEM odbył się Finał XVIII edycji Konkursu o Puchar Recyklingu i gala wręczenia nagród. Celem konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie spośród zgłoszonych podmiotów, tych które realizują najbardziej efektywne systemy selektywnej zbiórki odpadów u źródła lub prowadzą ciekawą i skuteczną edukację ekologiczną.

Wydarzenia

SPEKTAKLE EDUKACYJNO - EKOLOGICZNE…

warszttat ekol1 W dniach 05-06.10.2017r. Związek Międzygminny pod nazwą „Natura” dzięki współpracy ze Studiem Małych Form Teatralnych „SZTUKA”, zorganizował w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Chynowie pilotażową realizację spektakli ekologicznych.

Tematyka interaktywnych spektakli to przede wszystkim ekologia, recykling, segregacja odpadów oraz dbałość o czyste powietrze. Skierowane odpowiednio do dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów klas I - III szkół podstawowych. A także dla klas IV – VI szkół podstawowych i gimnazjum.

Wydarzenia