Tekst
Login

Notice: Undefined index: option in /natura/components/com_content/views/category/view.html.php on line 264

Notice: Undefined index: option in /natura/components/com_content/views/category/view.html.php on line 269

UCHWAŁA NR XIII/29/19 z dnia 16 grudnia 2019 r.

UCHWAŁA NR XIII/29/19

ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO POD NAZWĄ NATURA
z dnia 16 grudnia 2019 r.

w sprawie: określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości. >>Pobierz

Uchwały Zgromadzenia

UCHWAŁA NR XII1/31/19 z dnia 16 grudnia 2019 r.

UCHWAŁA NR XIII/31 /19

ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO POD NAZWĄ NATURA
z dnia 16 grudnia 2019 r.

w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty. >>Pobierz

Uchwały Zgromadzenia

UCHWAŁA NR XIII/28/19 z dnia 16 grudnia 2019 r.

UCHWAŁA NR XIII/28/19

ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO POD NAZWĄ NATURA

z dnia 16 grudnia 2019 r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.>>Pobierz

Uchwały Zgromadzenia

UCHWAŁA NR XIII/27/19 z dnia 16 grudnia 2019 r

UCHWAŁA NR XIII/27/19

ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO POD NAZWĄ NATURA
z dnia 16 grudnia 2019 r.

w sprawie: uchwalania Regulaminu utrzymania czystości i porządku w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gmin - uczestników Związku Międzygminnego pod nazwą „Natura”. >>Pobierz

Uchwały Zgromadzenia

Uchwała Nr IV/11/18 Zgromadzenia Związku Międzygminnego pod nazwą Natura z dnia 31 grudnia 2018 r.

Uchwała Nr IV/11/18 Zgromadzenia Związku Międzygminnego pod nazwą Natura z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. >> Pobierz

Uchwały Zgromadzenia