Tekst
Login

Jak segregować odpady?
   
   kliknij w wybrany worek

Nie ma śmieci – są surowce

Drukuj

sprzatanie swiata1Akcja ,,Sprzątania świata” jest największą w kraju ekologiczną kampanią społeczną i stałym punktem kalendarza działań w wielu gminach, szkołach i organizacjach. W całej Polsce w akcji corocznie uczestniczy 1,5 – 2 miliony osób, a na całym świecie około 40 milionów. Akcja odbywa się już od 1994 r. – po raz 24 – w trzeci weekend września. Jest to wspólna lekcja poszanowania środowiska a główne przesłanie akcji to czyste środowisko oraz człowiek przyjazny naturze.

 

W tegorocznej akcji Sprzątania Świata 2017, której hasło brzmi – ,,Nie ma śmieci – są surowce” – wzięli udział uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Jasieńcu ze wsparciem Związku Międzygminnego pod nazwą ,,Natura”.

Celem tej edycji jest zwrócenie uwagi, na to że przedmioty, które potocznie nazywamy śmieciami, są w rzeczywistości surowcami. Nie mogą one kończyć jako ‘’śmieci” – na składowisku, w lesie czy w rzece, ale poprzez segregację odpadów powinny z powrotem trafić do wykorzystania.

Przed rozpoczęciem akcji Dyrektor Szkoły Pani Dorota Nowak-Michałowska skierowała kilka słów do uczestników, podziękowała za udział w akcji oraz opowiedziała o historii oraz głównych przesłaniach.

Teren wyznaczony przez koordynatorów przedsięwzięcia do porządkowania to okolice Szkoły w Jasieńcu. Młodzież pozytywnie zmotywowana szczytnym celem akcji, zaopatrzona w kolorowe worki oraz rękawiczki wyruszyła na porządkowanie terenu. Po zakończonej akcji młodzi ekolodzy uskładali kilkadziesiąt worków śmieci.

Tegoroczna edycja zakończyła się poczuciem dobrze wykonanej pracy, potrzebnej środowisku. Była to wspólna lekcja poszanowania środowiska i promowania nieśmiecenia oraz innych działań dzięki którym możemy ograniczyć negatywny wpływ na środowisko.