konkurs20171mObchodzony Dzień Ziemi był okazją zorganizowania w dniu 25 kwietnia 2017 r. II edycji Międzyszkolnego Konkursu Ekologicznego. Organizatorem konkursu był Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Jasieńcu pod patronatem Związku Międzygminnego pod nazwą ,,Natura”, Nadleśnictwa Grójec oraz Centrum Edukacji Ekologicznej w Radomiu.

 

W konkursie wzięło udział 10 dwuosobowych zespołów. Byli to reprezentanci 5 szkół powiatu grójeckiego: Liceum Ogólnokształcącego w Grójcu, Liceum Ogólnokształcącego w Warce, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Warce, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Grójcu i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Jasieńcu.

W pierwszym etapie uczniowie zmagali się z testem wiedzy dotyczącym stanu środowiska w powiecie grójeckim oraz zagadnieniami z zakresu ekologii i ochrony środowiska. Drugi etap to część praktyczna. Uczniowie wykonywali prace przestrzenne – nadając odpadom ‘drugie życie’.

Po części warsztatowej uczestnicy konkursu oraz nauczyciele mogli wysłuchać prelekcji Pana Piotra Tonderskiego – Dyrektora Biura Związku Natura na temat wykonywanych zadań z zakresu prowadzenia gospodarki odpadami. Drugą prelekcję wygłosił Pan Marcin Ukleja z Nadleśnictwa Grójec przybliżając informacje na temat terenów leśnych.

Następnie odbyło się uroczyste wręczenie nagród.

Laureaci konkursu: I miejsce – Maciej Piekarniak i Natalia Łoboda z Liceum Ogólnokształcącego w Warce; II miejsce – Daniel Przybylski i Paulina Bebelska z Liceum Ogólnokształcącego w Warce; III miejsce – Katarzyna Rączkowska i Izabela Wąsowicz z Liceum Ogólnokształcącego w Grójcu. Wyróżnienie otrzymali: Monika Gut i Wiktoria Michalska z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Jasieńcu.

Dla laureatów konkursu ufundowane zostały dyplomy oraz wartościowe nagrody rzeczowe przez Związek Międzygminny Natura w Grójcu. Pozostali uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz upominki od Związku Natura, Nadleśnictwa Grójec i Centrum Edukacji Ekologicznej w Radomiu.