Tekst
Login

Jak segregować odpady?
   
   kliknij w wybrany worek

W NATURZE JUŻ 3 PSZOKI

Drukuj

 

pszok3

Z początkiem kwietnia rozpoczął funkcjonowanie trzeci na obszarze Związku Natura Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Błędowie. Jest czynny trzy dni w tygodniu.
Związek Międzygminny Natura w Grójcu z początkiem kwietnia uruchomił kolejny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Nowa instalacja znajduje się przy targowisku w Błędowie. Obiekt sfinansował samorząd Błędowa przy wsparciu w wysokości 483 103 złotych, tj. 52 procent ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska.

W ramach inwestycji w sąsiedztwie targowiska utwardzony został plac pod PSZOK, wykonana droga dojazdowa, wybudowana metalowa wiata pod którą stanęły kontenery na odpady. Na terenie PSZOK-u zlokalizowane są również dwie wagi przemysłowe oraz pomieszczenie administracyjno-socjalne dla obsługi obiektu. Jest również wiele różnorodnych specjalistycznych kontenerów i pojemników.
Jest to już trzeci nowoczesny PSZOK na obszarze działalności Związku Międzygminnego Natura w Grójcu.  Mieszkańcy mogą dostarczać do niego odpady we wtorki, czwartki ( w godz. 9.00 – 17.00 ) oraz soboty ( w godz. 8.00-12.00).
- Zachęcamy mieszkańców Związku  do korzystania również z pozostałych dwóch PSZOK-ów w Chynowie oraz Grójcu .
PSZOK w Grójcu znajduje się w Kobylinie 1D ( obok oczyszczalni) i czynny jest w poniedziałki w godz. 9.00-17.00, środy w godz. 10.00-18.00 oraz soboty w godz. 9.00-13.00. Związek Międzygminny Natura zarządza  również obiektem w Chynowie, gdzie  można bezpłatnie pozostawić odpady w poniedziałki w godz. 8.00-15.00, czwartki w godz. 10.00-17.00 oraz soboty w godz. 10.00-16.00.
Przypominamy, że w ramach uiszczonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości zamieszkałej może w Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  bezpłatnie pozostawić papier wraz z materiałami wielomateriałowymi, szkło, tworzywa sztuczne, metale, tekstylia, odpady biodegradowalne w tym odpady zielone,  przeterminowane leki i chemikalia, opakowania po farbach, olejach, środkach ochrony roślin, zużyte baterie i akumulatory, sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, popiół.

PSZOK nie przyjmuje takich odpadów jak:
•    materiały zawierające azbest,
•    papy,
•    szyb samochodowych,
•    szkła zbrojonego, hartowanego i wielowarstwowego,
•    części samochodowych (tj. zderzaki, reflektory itp.),
•    styropianu budowlanego,
•    odpady nieoznaczone, bez możliwości wiarygodnej identyfikacji (brak etykiet),
•    odpady w opakowaniach cieknących,
•    zmieszanych odpadów pobudowanych, płyty gipsowo –kartonowe, wata szklana, itp.,
•    okien plastikowych.