Tekst
Login

Jak segregować odpady?
   
   kliknij w wybrany worek

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Chynowie otwarty

Drukuj

W dniu 14 stycznia 2015 r. odbyło się uroczyste otwarcie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Chynowie, w którym uczestniczyli Wójtowie i Burmistrzowie gmin uczestników Związku Międzygminnego „NATURA”.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (tzw. PSZOK) znajduje się w Chynowie, przy ul. Głównej  (przy byłej drodze krajowej nr 50 w kierunku Drwalewa, za Okręgową Stacją Kontroli Pojazdów). Godziny otwarcia punktu:
Poniedziałek: 8.00-15.00; Czwartek: 10.00-17.00; Sobota: 10.00-16.00.

Mieszkańcy w ramach wnoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi będą mogli przywozić do PSZOK selektywnie zebrane frakcje odpadów komunalnych.
Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów komunalnych została dofinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 451 455 zł.