Tekst
Login

Jak płacimy i do kiedy?

Kategoria: Ważne informacje

Wpłat dokonujemy na indywidualny numer rachunku bankowego, uzyskany w biurze Związku do 10 dnia każdego miesiąca kalendarzowego w którym powstał obowiązek jej uiszczenia.

Wpłaty dokonać można przelewem bankowym, na poczcie i w każdej innej placówce gdzie mieszkańcy opłacają rachunki. NIE MA MOŻLIWOŚCI ZAPŁATY W BIURZE ZWIĄZKU!

Wysokość opłaty zależy od liczby osób oraz deklaracji właściciela nieruchomości oraz czy decyduje się na kompostowanie odpadów.

Przykład obliczenia stawki:

Opłata za 1 os. x 27,00 zł = 27,00 zł – 3,00 zł (ulga BIO) = 24,00 zł za m-c

Opłata za 5 os. x 27,00 zł = 135,00 zł – 15,00 zł (ulga BIO) = 120,00 zł za m-c