Tekst
Login

Komunikat Zarządu Związku Międzygminnego Natura ws płatności

Kategoria: Ważne informacje

KOMUNIKAT

   Zarząd Związku Międzygminnego Natura informuje, że nie wszyscy mieszkańcy wywiązują się z obowiązku terminowego uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zaniechanie płatności powoduje konieczność wysyłania mieszkańcom płatnych upomnień, a w przypadku  dalszego zwlekania z płatnościami – kierowania do Urzędu Skarbowego w Grójcu wniosków o przymusowe ściągnięcie należności.
Ściągnięcie zaległości powoduje obowiązek ponoszenia przez mieszkańców dodatkowych, znacznych kosztów. W związku z powyższym zwracamy się do mieszkańców z prośbą o dokonywanie terminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Obowiązek uiszczenia zaległej opłaty na rzecz Związku dotyczy również mieszkańców gminy Grójec, gminy Warka, gminy Błędów oraz gminy Jasieniec za okres do 31 grudnia 2019 r.

Jednocześnie przypominamy, że począwszy od 1 stycznia 2020 r. opłatę należy uiszczać co miesiąc  z góry ,w terminie do dnia 10 dnia miesiąca .

Wójt Gminy Belsk Duży
/-----------------------/
Władysław Piątkowski

Wójt Gminy Chynów
/-----------------------/
Tadeusz Zakrzewski

Wójt Gminy Goszczyn
/-----------------------/
Waldemar Kopczyński

Wójt Gminy Promna
/-----------------------/
Wojciech Nowak