drwalew 2023 05

W sobotę 20 maja 2023 r. na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Polskich Patriotów w Drwalewie, odbył się organizowany przez szkołę Ekologiczny Piknik Rodzinny. Zasadniczym celem pikniku była promocja wartości ekologicznych poprzez zabawę i inne atrakcyjne formy.  

Związek Międzygminny ,,Natura” aktywnie uczestniczył w plenerowej imprezie, prowadząc stoisko dla dzieci, na którym samodzielnie projektowały i malowały twórczo ekotorby. Każdy uczestnik konkursu na ‘najpiękniejszą torbę’ otrzymał nagrodę lub upominek. Stanowisko Związku cieszyło się ogromnym zainteresowaniem. Edukacja poprzez kreatywną zabawę to najlepszy sposób dotarcia zarówno do dzieci jak i młodzieży. Za tak świetną zabawą stoi jednak ważny cel: kształtowanie proekologicznych postaw, zwiększenie świadomości ekologicznej oraz pokazanie dobrych praktyk w postępowaniu z odpadami.

W ramach współpracy firma PreZero Service Wschód Sp. z o.o. zapewniła pokazową śmieciarkę dwukomorową, którą można było obejrzeć z bliska, poznać zasadę działania oraz wsiąść do kabiny pojazdu.

drwalew 2023 01

drwalew 2023 02

drwalew 2023 03

drwalew 2023 04

drwalew 2023 06

drwalew 2023 07

drwalew 2023 08

drwalew 2023 08

drwalew 2023 09

drwalew 2023 10

drwalew 2023 11