Gminny Konkurs Ekologiczny ,,Z ekologią za pan brat” zorganizowany przez Publiczną Szkołę Podstawową im. R. Traugutta w Łęczeszycach, odbył się 18 kwietnia 2023 r. pod Honorowym Patronatem Wójta Gminy Belsk Duży – Władysława Piątkowskiego. W konkursie zmagali się reprezentanci 4 placówek.  

Częścią konkursu było również sprzątanie terenów Rezerwatu Modrzewina, które odbyło się w sobotę 15 kwietnia.

W dniu 18 kwietnia, uczniowie gminnych szkół podstawowych klas VI-VIII wzięli udział w międzyszkolnym konkursie wiedzy. Najlepiej poradzili sobie uczniowie PSP im. Ziemi Grójeckiej w Zaborowie. Drugie miejsce zajęła PSP im. Jana Pawła II w Belsku Dużym. Trzecie zaś PSP im. Romualda Traugutta w Łęczeszycach, a czwarte PSP im. UNICEF w Lewiczynie. Statuetki oraz nagrody wręczyli: Dyrektor Biura Związku Międzygminnego “Natura” – Mirosław Krawczyński, Dyrektor PSP Łęczeszyce – Jacek Witczak, Przewodnicząca Komisji Oświaty Rady Gminy – Ewa Łubińska oraz radna Mariola Konarska.

Zorganizowany był również w trakcie konkursu, panel dyskusyjny dla dzieci i młodzieży z ekspertami na temat ekologii, zrównoważonego rozwoju i gospodarki odpadami. Prowadzącym panel była Małgorzata Domel a uczestnikami przedstawiciele: Związku Natura – Jurand Mirgos, Urzędu Gminy – Karolina Zaszewska, Rekopolu – Aneta Stawicka, Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Katarzyna Szajko, Nadleśnictwa – Marcin Ukleja.

Tego dnia rozstrzygnięto konkursy:

Konkurs plastyczny ,, Drugie życie odpadów” dla klas IV-V

Konkurs plastyczny ,,Odpady segregujesz – naszą planetę ratujesz” dla klas I-III

Związek Natura czynnie wspomógł organizatorów konkursu poprzez zakup gier edukacyjnych i gadżetów dla zwycięzców oraz przygotowanie worków i zakup rękawiczek.

Leczeszyce 2023 01.

Leczeszyce 2023 02

Leczeszyce 2023 03

Leczeszyce 2023 04

Leczeszyce 2023 05

Leczeszyce 2023 06

Leczeszyce 2023 07

Leczeszyce 2023 08

Leczeszyce 2023 09

Leczeszyce 2023 10

Leczeszyce 2023 11

Leczeszyce 2023 12