Tekst
Login

Jak płacimy i do kiedy?

Kategoria: Ważne informacje

Za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi wpłaty dokonujemy na inwidualne konto bankowe podane w książeczce opłat.

Informację o nr. konta inwidualnego można otrzymać w Biurze Związku, e-mailowo.

Wpłaty dokonane na konta główne związku zostaną przeksięgowane na inwidualne konta.

Wpłaty dokonywane w Banku Spółdzielczym Grójec, w Banku Spółdzielczym Grójec oddział w Jasieńcu, w Banku Spółdzielczym Grójec oddział w Belsku Dużym oraz w Banku Spółdzielczym Grójec oddział w Błędowie są pobierane bez prowizji bankowej.

Tytułem wpłaty należy podać :

- adres nieruchomości z której odbierane są odpady

- nazwisko i imię osoby, która składała deklarację

- za jaki okres wnoszona jest opłata

Opłaty kwartalne dokonujemy w następujących terminach:

− od 1 stycznia 2020 opłaty za gospodarowanie odpadami wnosimy do 10 dnia każdego miesiąca kalendarzowego w którym powstał obowiązek jej uiszczenia.

Wysokość opłaty musi być zgodna z deklaracją, którą złożyliśmy w Związku bezpośrednio czy za pośrednictwem swojego Urzędu Gminy.

Wysokość opłaty zależy od liczby osób oraz deklaracji właściciela czy decyduje się na kompostowanie odpadów.