Tekst
Login

Jak segregować odpady?
   
   kliknij w wybrany worek

PAPIER

woreknieb

WERSJA PDF DO DRUKU>>KLIKNIJ<<

Tu wrzucamy(MAKULATURA):
- opakowania z papieru
- karton,
- katalogi,
- ulotki,
- prospekty,
- gazety i czasopisma,
- papier szkolny i biurowy,
- zadrukowane kartki,
- zeszyty i książki,
- papier pakowy,
- torby i worki papierowe

Nie wrzucamy:

-zabrudzonego i tłustego papieru,
-pieluch jednorazowych,
-podpasek, artykułów higienicznych,
-pampersów,
-worków po cemencie,
-tapet,
-opakowań po lekach(POJEMNIKI ZNAJDUJĄ SIĘ W APTEKACH),
-pojemników po wyrobach garmażeryjnych.